Zásady první pomoci, část 1.

27.06.2024
zdroj obrázku: google
zdroj obrázku: google

Zdraví se může narušit jak postupně, kdy vznikají chronické potíže či nemoci, ale také náhle, z plného zdraví. U prvního případu, nám pomůže celostní (komplexní medicína), u druhého zase urgentní. Pro každého člověka je nesmírně důležité, aby si osvojil zásady první pomoci, a tyto znalosti si procvičoval na modelových situacích. Když bude potom potřeba zasáhnout v reálném životě, bude si takový člověk vědět rady a může někomu zachránit život.

Nejdříve si připomeneme důležitá čísla, a kdy je používat:

150 – HZS – Hasičský záchranný systém

158 – PČR – Police České republiky

156 – Městská policie

155 – ZZS – Zdravotnická záchranná služba – vytáčíme vždy, když se jedná pouze o zdravotní problém

112 – jednotné Evropské číslo pro kontaktování tísňových linek, používá se při hromadných nehodách (jsou potřeba všechny složky), když si nemůžeme vzpomenout nebo nevíme jiné číslo, když používáme cizí nebo zablokovaný telefon…

1210 – Horská záchranná služba

APLIKACE ZÁCHRANKA – mobilní aplikace, nouzové tlačítko s lokátorem polohy, jsou zde uvedeny i návody k první pomoci, nejbližší pohotovost, lékárna aj.

Prevence

Nejlepším způsobem, jak předejít nouzové situaci, kdy budeme nuceni přistoupit k první pomoci, je PREVENCE. Spoustě nehodám a příhodám se dá předejít, samozřejmě ne všem. Ale například úrazy z neopatrnosti, nepozornosti, únavy, přeceňování sil a přepínání se jsou tomu důkazem. Další skupinou, které se dá předejít jsou popáleniny, spáleniny od slunce, úpal, úžeh, otravy, tonutí aj.

Před zahájením první pomoci:

Než se bezhlavě vrhnete do pomáhání, je potřeba se na chvíli ZASTAVIT! Toto zastavení, které by nemělo trvat déle než 10 s, je velmi důležité k eliminaci dalšího zranění či nehody jak zachránce, tak dalších účastníků. Např. při dopravní nehodě – nejdřív zajistím svoji bezpečnost, pak teprve jdu pomáhat nebo zástava oběhu vlivem elektrického proudu – zjistím, zda budu při pomáhání v bezpečí (vypnutí proudu), následně zahájím kroky první pomoci.

Dalším důležitým bodem je ZACHOVAT KLID! Panikaření nikomu klidu nepřidá, a to například v situacích, kdy je kolem hodně dětí, postižený má vyražený dech, krvácí apod. I proto, je vhodné postupy první pomoci zautomatizovat – nacvičit, procvičovat.

PRVNÍ POMOC U POSTIŽENÉHO V BEZVĚDOMÍ

Příčiny: úder do hlavy, kolapsové stavy, hořečnaté stavy, zhoršení chronických onemocnění – cukrovka, epilepsie…

Příznaky: postižený bezvládně leží, nereaguje na podněty (oslovení, zatřesení...), nevnímá okolí

Jak postupovat?

Oslovit, mírně zatřást rameny – NEREAGUJE? Provedeme ZÁKLON HLAVY (jedna ruka na čelo, druhá na bradu) – DÝCHÁ? VOLÁME 155 a držíme záklon hlavy, sledujeme dýchání.

NEDÝCHÁ? Zahájíme RESUSCITACI:

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (KPR)

Děti od 1 roku do puberty: NEDÝCHÁ NEBO NEDÝCHÁ NORMÁLMĚ po záklonu hlavy? – Požádáme o pomoc dalšího člověka (jeden volá 155, další pomůže např. s přesunem na zem či tvrdou podložku…). Zacpeme nos a provedeme 5 UMĚLÝCH VDECHŮ, položíme dlaň do středu hrudníku, stlačujeme do hloubky 1/3 hrudníku (asi 4 cm), rychlostí 100-120 stlačení za minutu, v POMĚRU 30 (STLAČENÍ): 2 (VDECHY), až do obnovy životních funkcí, příjezdu ZZS…

Odlišnost u dětí do 1 roku: záklon hlavy není spíše neutrální poloha, vdechuje se současně ústa i nos, stlačení 2 prsty (1/3 průměru hrudníku)

Dospělí: Při laické PP se neprovádí umělé vdechy, pouze stlačování hrudníku do hloubky až 6 cm – dle konstituce, frekvence 100-120/minutu.

VDECHNUTÍ CIZÍHO TĚLESA, DUŠENÍ:

Velmi velkou roli hraje prevence tohoto stavu. Například u dětí, které s jídlem běhají, skáčou na trampolínách s bonbóny v krku apod. -těmto situacím se dá předejít.

Příznaky: rudý obličej, nebo promodrávání, kašlání, sípání, chrčení, nebo jen gestikulace…

Jak postupovat? dle situace, vyzvat ke kašli – NEPOMŮŽE? = ÚDER DO ZAD (chytíme rukou hrudník zepředu, provedeme silou několikrát) - NEPOMŮŽE? = HEIMLICHŮV MANÉVR (jedna ruka v pěst, druhá položená na ni, stlačíme nadbřišek k sobě a nahoru). FREKVENCE STŘÍDÁNÍ ÚDERY X HEIMLICH = 5:5 – pokud ztratí vědomí, postupuje se jako při ztrátě VĚDOMÍ A ZÁSTAVĚ DECHU.

VYRAŽENÝ DECH

Příčiny: náraz do hrudníku – zepředu i zezadu, dolní části zad či břicha – JEDNÁ SE O KŘEČ BRÁNICE – je vyřazena z činnosti

Příznaky: postižený je při vědomí, nedokáže odpovídat – pouze kývat hlavou, nenadechne se

Stav se samovolně upraví do 30 - 45 vteřin

Jak postupovat?

BÝT V POHODĚ A VĚDĚT, O CO SE JEDNÁ – UKLIDNIT POSTIŽENÉHO, jedná se pro něj o velmi nepříjemný stav

ODLIŠIT OD VDECHNUTÍ CIZÍHO TĚLESA!

Nejčastější chyba u poskytování pomoci při vyraženém dechu = PANIKA – podléhá jí jak postižený, tak zachránce – panika spotřebovává 02 v mozku – vyvolává pocit dušení a zvětšuje se strach z udušení.

MASIVNÍ KRVÁCENÍ:

Příznaky: velké množství krve stříká nebo vytéká z rány – ohrožení ZŽF postiženého = RYCHLÉ JEDNÁNÍ

Jak postupovat?

STLAČÍME RÁNU (co je po ruce, čistý kus látky (oblečení), obvaz, ev. ruka postiženého nebo naše) + voláme 155! SLEDUJEME VĚDOMÍ

TLAKOVÝ OBVAZ: rulička obinadla do rány, obvážeme druhou, pokud prosakuje, použijeme další vrstvu, POKUD STÁLE KRVÁCÍ použijeme zaškrcovadlo (jeho použití má svá pravidla, je důležité vědět čas, kdy jsme ho použili – ideálně vyfotit, napsat…)

HLUBOKÁ RÁNA – napěchovat obvaz přímo do ní, následně tlačit do rány

NEDÁVAT NIC ÚSTY!!! Končetinu pokud možno zvednout nad úroveň srdce.


Pokračování naleznete v článku Zásady první pomoci, část 2.

Mgr. Kateřina Kulatá