Poruchy příjmu potravy (PPP)

10.09.2023

PPP jsou takovými psychickými poruchami, kdy má nemocný nezdravý vztah k jídlu a také k vlastnímu tělesnému obrazu. Mezi uváděné PPP patří mentální anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání, které je ale také spojeno s psychickou poruchou. Některé zdroje uvádí i ortorexii (což je psychická závislost na zdravých a geneticky neošetřených, biologicky čistých potravinách) nebo také bigorexii (závislost na cvičení a svalové hmotě) a další. Přesné řazení, které medicína používá najdete v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN).

Co PPP způsobuje?

V  medicíně, jsou vymezeny rizikové faktory. Co ale skutečně PPP způsobuje nebo co ji vyvolá, se musí řešit s konkrétním pacientem - více na mém blogu v článku Poruchy příjmu potravy - otázky k zamyšlení -  https://www.zdravyzivot.net/l/poruchy-prijmu-potravy-otazky-k-zamysleni/.

Rizikových faktorů je tedy mnoho a většinou se vzájemně kombinují. Pokud je jedním z nich i přecitlivělost jedince, riziko onemocnění se zvyšuje. Větší dispozici k onemocnění mají jedinci, u kterých docházelo a dochází (v dětství, v dospívání) k opakovaným traumatizujícím zážitkům. U někoho to mohou být časté nevhodné poznámky u někoho fyzické či psychické týrání v prostředí, ve kterém žije. Pokud jedinec nemá za toto chování zastání ze strany rodičů a jiných velmi blízkých osob (necítí se v bezpečí), snaží se trestat sebe (většinou si myslí, že je to kvůli němu, že je špatný, nehoden lásky apod.). Trauma, které se mu děje mění i obraz vnímání sebe sama - buď to může být vnímání sebe jako osobnosti anebo vlastního těla.

Nejčastěji onemocnění postihuje dospívající dívky, ale nejsou výjimkou i chlapci a také dospělí jedinci.

Jak se PPP projevují?

PPP se velmi často prolínají v klinických příznacích, které má na svědomí nejen úbytek váhy, ale také psychická nepohoda. Vzhledem k tomu, že jsou to onemocnění, která trvají různou dobu, odvíjí se od nich i množství a závažnost příznaků a také to, jaké důsledky bude mít do budoucna. Z nejčastějších příznaků se objevují tyto:

- fyzické projevy - úbytek na váze (většinou nápadně rychlý), slabost, únava, dehydratace, ztráta svalového tonu (napětí),  závratě, pálení žáhy, bolesti v krku, obstipace (zácpa), bolesti břicha, potíže se spánkem, palpitace (bušení srdce), poruchy menstruačního cyklu až úplná ztráta menstruace (amenorhea), zvýšená kazivost zubů, řídnutí kostí, anémie (chudokrevnost) aj.

- psychické projevy - nesoustředěnost, nervozita, úzkostné poruchy, strachy, deprese aj.

Ke stanovení diagnózy se při vyšetření stanovují diagnostická kritéria pro jednotlivé PPP a to:

MENTÁLNÍ ANOREXIE ( dle MKN-10 - Mezinárodní klasifikace nemocí - F 50.0):

- tělesná váha je udržována pod 15% normální tělesné váhy, BMI je pod 17,5, dospívající nesplňují adekvátní váhový přírůstek,

- nemocný si váhu snižuje sám (různými způsoby, např. přehnaným cvičením, dietou, užívání diuretik, laxativ, anorektik...),

- je zde zkreslené vnímání vlastního těla a velký strach z obezity a přibírání,

- endokrinní poruchy,

- zpoždění nebo zástava nástupu puberty.


MENTÁLNÍ BULIMIE (dle MKN - 10 - F50.2):

- touha po jídle, záchvaty přejídání (následují výčitky),

- výčitky pak vedou ke snaze zbavit se přijatých kalorií, a to různými způsoby (vyvolávání zvracení, nadužívání laxativ, diuretik, zneužívání inzulínu (u diabetických pacientů), hladovění a dalšími způsoby. Záchvaty přejídání a omezování jídla či užívání preparátů se u této poruchy střídají.

- strach z obezity.


PŘEJÍDÁNÍ SPOJENÉ S PSYCHOLOGICKÝMI PORUCHAMI (dle MKN-10 - F50.4):

- přejídání je zde jako reakcí na stresovou situaci,

- nárůst váhy z důvodu psychické situace, porucha vzorce zdravého stravování,

- obezita, kterou může tento stav způsobit může rozvíjet další psychické poruchy - úzkostné stavy, velmi nízké sebevědomí, které může mít za následkem vyhýbání se sociálnímu kontaktu, špatnému navazování vztahů, deprese, aj.


Léčba:

Léčba je velmi komplikovaná a vyžaduje nejen multidisciplinární spolupráci (spolupracuje více lékařských oborů najednou, z důvodu různých potíží, které PPP vyvolávají), ale také velkou podporu rodiny či milující osoby. Bezpečí a pocit podpory je pro takto nemocného nejdůležitější. Je téměř nezbytné, aby psychoterapeut (psychiatr, psycholog..) odhalil skutečnou příčinu, která k PPP vedla a na té společně s pacientem, ev. rodinou či jinou blízkou osobou, pracoval. V případě odhalení vážnějších psychických poruch se nastavuje farmakologická léčba, při vážném ohrožení zdraví a života se nemocný hospitalizuje a léčba spočívá ve stabilizaci životně důležitých orgánů.

Prevence:

Prevence a osvěta je velmi důležitá - jsou totiž případy, kdy blízká rodina ani nepozná, že se něco děje. Naopak např. ve škole, či jiných zařízeních, které jedinec s tímto problémem navštěvuje, může zavčas tuto skutečnost odhalit a nabídnout pomocnou ruku. Je také důležité šířit zdravý životní styl nejen u dětí, ale také u dospělých, kteří mají stravování dětí ve svých rukou. Pokud dokážou svým příkladem, že zdravé jídlo je radost jíst a pomáhá tělu být zdravý a v kondici, mnohým případům tím můžou zabránit.

,,Láska k sobě a ke svému tělu je základ zdraví ."Autor: Mgr. Kateřina Kulatá