Celostní medicína - menší přiblížení

19.05.2023

V tomto krátkém článku bych chtěla malinko přiblížit pojem celostní medicína. Málokdo totiž tuší, co to vlastně je, většinou slýchávám názory, že se jedná o alternativní medicínu - což vůbec není pravda, alternativní medicína je úplně něco jiného. Pojďme tedy pojem CM (celostní medicína) trochu dovysvětlit.

Celostní - holistická medicína, se zaměřuje na člověka jakožto na celek. Lékaři CM se snaží hledat skutečnou příčinu nemoci - tedy proč se děje zrovna tohle, proč vznikl tento problém, tahle nemoc. Neléčí příznak nemoci (tzn. nedostanete lék na příznak  nemoci, ale pátrá se potom, proč tento příznak máte, což je základní rozdíl právě mezi lékaři klasické medicíny a celostní). Nejedná se pouze o alternativu - protože alternativní znamená řešený jiným způsobem, jiným než zasahují vědomosti o člověku jako celku (tady zmíním právě různé rychlokurzy lidí, kteří nemají zdravotní vzdělání a tudíž nevědí skutečně, jak tělo fyziologicky funguje, pouhý kurz anatomie o člověku opravdu nestačí, je opravdu potřeba kvalitní vzdělání v oblasti fyziologie, anatomie, patofyziologie aj.).

CM tedy kombinuje dostupné metody - klasická medicína, psychosomatika, přírodní medicína (pod tímto pojmem je zahrnuto spousta metod), východní medicína...Využívá tedy všechny formy zdravotní péče a tudíž i léčbu medikamentózní (někdy to bez ní prostě nejde). Bere v úvahu fyzickou stránku, ducha, emoce a mysl a snaží se najít v tomto směru rovnováhu.  

Nejdůležitější pro pacienta, který se rozhodne řešit svůj problém celostní medicínou je UVĚDOMĚNÍ, že lékař nebere zodpovědnost za zdraví jedince, ale naopak každý je za své zdraví zodpovědný SÁM. Lékař a pacient jsou v tomto směru partneři s tím, že pacient má v rozhodování o svém zdraví poslední slovo.

V posledním odstavci je skrytý velký problém u některých lidí, pacientů, chcete-li. Ještě stále si totiž někteří jedinci neuvědomují, že musí zažít u sebe, různými změnami (v jejich životě mohou být různé nefunkční ba i velmi poškozující vzorce v různých oblastech - zdravý životní styl, emoce, rodinné vazby a vztahy, zátěže z období dětství, nesprávné pohybové vzorce apod.). Proto vezměte do rukou svoje zdraví, pečujte o něj ne až když se něco pokazí a objeví se problém, ale i preventivně, aby nám naše tělo sloužilo co nejlépe a co nejdéle.

Výše uvedené skutečnosti se týkají vleklých, chronických onemocnění, rozhodně se celostní medicína neuplatňuje při akutních, život ohrožujících stavech, kdy je potřeba včasný, medikamentózní zásah!


Autor: Mgr. Kateřina Kulatá