Vysoký krevní tlak (hypertenzce)

23.05.2023

Zde nabízím velmi krátký popis dnes běžného fenoménu - vysokého krevního tlaku. Upozorňuji, že je to článek obecný, a vždy je potřeba hledat příčinu s konkrétním pacientem a stejně tak mu i nastavit léčbu a režimová opatření. Ne vždy je nutná medikamentózní léčba.


Arteriální hypertenzí se označuje jako stav trvale zvýšeného tlaku nad hodnoty 140/90 mmHg při opakovaném měření. Tyto hodnoty je třeba brát s rezervou, u starších lidí se první hodnota (systolický TK) může s přibývajícími léty zvyšovat a naopak druhá hodnota (diastolický TK) snižovat.

Je to nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému.

Klasifikace hypertenze:

 1. Primární – jedná se o vysoký TK, jehož příčinu nelze zjistit a bývá zde kombinace několika faktorů – trpí ní až 95% lidí s hypertenzí. Mezi rizikové faktory patří tyto:
 • Stres, neschopnost se uvolnit, relaxovat – s tím jsou samozřejmě spojené povahové rysy
 • Obezita a s ní spojené komplikace
 • Vysoká a dlouhodobá konzumace soli
 • Nedostatek minerálů – Mg, Ca
 • Nezdravá životospráva – alkohol, kouření, nedostatek pohybu, zvláště na čerstvém vzduchu a nezdravý jídelníček s chybějícími složkami
 • Neovlivnitelné faktory jsou pak věk, genetická predispozice apod.
 1. Sekundární - příčinu hypertenze známe a mohou t být příčiny renální (onemocnění ledvin), hormonální, neurologické, lékové hypertenze, včetně těhotenské hypertenze aj.

Příznaky:

 • Bolesti hlavy, únava, pocity tlaku na hrudi, poruchy spánku, otoky aj. (odvijí se od stádia hypertenze a příčiny)

Důsledky trvale zvýšeného tlaku:

 • Dlouhodobý tlak na cévy nepříznivě ovlivňuje funkci dalších orgánů, proto je u primární hypertenze nejdůležitější prevence a dále pak již při výskytu onemocnění ovlivnění rizikových faktorů

Diagnostika:

 • Anamnéza
 • Klinické vyšetření
 • Opakované měření TK – u lékaře, domácí měření a Holterovo měření – monitorace tlaku 24 hodin za běžné aktivity
 • Laboratorní vyšetření, EKG aj. v souvislosti s příčinou

Léčba:

 • Odstranění ovlivnitelných rizikových faktorů – nejdříve se zavádí režimová opatření, až pokud selžou všechna opatření, přistupuje se k farmakologické léčbě.

Správná životospráva:

 • Osvojení si správných technik ke zvládání stresu
 • Omezení alkoholu
 • Přestat kouřit
 • Snížit váhu
 • Zavést pravidelný pohyb, zvláště pak na čerstvém vzduchu
 • Omezit přísun soli
 • Zaměřit se na správný jídelníček – držet se obecných doporučení zdravého životního stylu, ale někdy je potřeba nastavit jídelníček na míru, mohou chybět některé minerály, které ovlivňují tlak krve, dále Omega – 3 MK a některé vitamíny, a proto je lepší konzultace s odborníkem.

autor: Mgr. Kateřina Kulatá